De Fem Patientsikre Sygehuse præsenterer    

Læringsseminar nr. 11, 23. januar 2018 i Kolding.

 

"Vores fælles Sundhedsvæsen".

Dokumenter 2018. 

Fem sygehuse deltog i perioden 2010-2013 i Patientsikkert Sygehus. De fem sygehuse har holdt kontakt og dannet et netværk, som er blevet vedligeholdt og udbygget siden afslutningen af selve projektperioden for tre år siden. Blandt andet afholder sygehusene i fællesskab et stort læringsseminar en gang om året.
Tirsdag den 23. januar mødtes 260 ledere og medarbejdere fra de fem sygehuse i Patientsikkert Sygehus til Læringsseminar 11, hvor overskriften var ”Vores fælles sundhedsvæsen”. 
De fem sygehuse i netværket er Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehus, Sygehus Lillebælt, Regionshospital Nordjylland, Nordsjællands Hospital, Hospitalsenheden Horsens.

KLIK på det dokument, du gerne vil se. Dokumentet åbnes i et nyt vindue.

 

Program.

Program for Læringsseminar nr. 11, den 23. januar 2018:

"Vores fælles Sundhedsvæsen".

pdfProgram for Læringsseminar nr. 11.

Kort om Programmet.

Kort om Programmet for Læringsseminar nr. 11, den 23. januar 2018:

  • Kort præsentation fra hvert hospital, ved Direktionerne
  • Keynote Paul Binfield, Head of People Participation, East London Trust, NHS, et oplæg om deres integrerede samarbejde med brugere i hele organisationen.
  • Fem parallelle workshops, der med forskellige vinkler handler om samarbejde mellem patienter og klinikere.
  • Sideløbende med workshops afvikles der program for to Lærings- og kvalitetsnetværk, teams fra de fem hospitaler vedrørende:
    • Læring af alle dødsfald på hospitalet – og
    • Pneumonier – korrekt behandling og forebyggelse af hospitalserhvervede Pneumonier. Dette netværk skal reetableres. 
  • Et oplæg fra hvert hospital om lokalt forbedringsarbejde, med kåring af bedste forbedringsarbejde, og 5.000 kr til hospitalets deltagelse i Quality and Safety konferencen 2018.
  • Afsluttende Keynote, ved Karina Steffensen, læge og lektor Syddansk Universitet, om ’Fælles beslutningstagning i praksis’ 

Plenum.

Velkomst ved Vagn Bach, sygehusdirektør Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehus.

   

Resultater De Fem PSS. 

Patientsikkert Sygehus - Læringsseminar 11, Oplæg fra sygehusledelserne.

pdfDirektionernes præsentationer.  

pdfRegionshospitalet Nordjylland.

Turning Experiences into Quality, for organisations and individuals.

Paul Binfield, Head of Peoples Participation, East London Trust, NHS.

People Participation is about helping our service users and their carers to have a say in how we run the Trust. But more than that, it is also about working together so that we can offer a better service for all.

pdfPaul Binfield: Turning Experiences into Quality.

Workshops. 

A. "Forbedringsmodellen i praksis - noget for begyndere"

pdfForbedringsmodellen i praksis.

pdfSPC-Lommekort.

B. What do patients get from being involved?

pdfWhat do patients get from being involved?.

C. Patienternes workshop, patienternes værksted. 

pdfPatienternes workshop, patienternes værksted.

D. Metoder til måling af patientinddragelse - inspiration og erfaringsudveksling.  

pdfMåling af patientinddragelse.

E. Patientansvarlig læge. 

pdfProgram.

pdfLine Walker.

pdfOrgankirurgisk Afdeling Vejle.

F. Sygehuserhvervede pneumonier – har vi et problem og hvad er løsningen? 

pdfDysfagiworkshop.

pdfDysfagipakken version 1 august 2016.

pdfDysfagipakke januar 2018.

pdfPatientsikkertsygehus Regionshospital Nordjylland.

pdfStoryboard Dysfagi Horsens.

pdfInfektionspakken I sikre hænder inkl. tand- og mundhygiejne.

  

PSS Lærings- og kvalitetsnetværk.

Læring af alle dødsfald på hospitalet.

pdfOplæg netværk SLB MRS

  

Plenum.

Forbedringsarbejde.

Præsentation af forbedringsarbejde, et fra hvert hospital.

pdfRegionshospitalet Nordjylland.

pdfRegionshospitalet Horsens

pdfSygehus Lillebælt

pdfNæstved Slagelse Ringsted Sygehuse

pdfNordsjællands Hospital

Kåring af bedste forbedringsarbejde.

Fælles beslutningstagen i praksis.

pdfFælles Beslutningstagen i praksis.

Afslutning ved Bente Ourø Rørth, hospitalsdirektør, Nordsjællands Hospital.